لاله زار

شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

ترمینال های واید مولر آلمان

ترمینال ها نوعی اتصالات سیم هستند که برای اتصال دو یا چند رسانا به یکدیگر به کار می روند.بلوک ترمینال ها به منظور ساده سازی سیم […]